Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb 29. septembra 2020 Stiahnuť
Zmluva č.146657 08U02 Stiahnuť
Zmluva o Bezpečnostných predmetoch Stiahnuť
Zmluva o Elektronických službách Stiahnuť
SSE- účinná zmluva o združenej dodávke elektriny Stiahnuť
Slovenská sporiteľňa, a.s. 18. mája 2020 Stiahnuť
Slovenská sporiteľňa, a.s. 15. mája 2020 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov 24. marca 2020 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01022020 6. marca 2020 KomPaS, s.r.o. Stiahnuť
Darovacia zmluva-Adományozási szerződés 22. januára 2020 Stiahnuť
Dodatok č.8 k Zmluve č.372012 – D.E.A. AUDIT s.r.o. 9. januára 2020 Stiahnuť
Zmluva o dielo 31. decembra 2019 Stiahnuť
Darovacia zmluva Stiahnuť
Zmluva o vypracovaní žiadosti o dotáciu 31. decembra 2019 Stiahnuť
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby… 13. septembra 2019 Stiahnuť
Kúpna zmluva 20. augusta 2019 Stiahnuť
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku-Komunálna poisťovňa 26. apríla 2019 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Stiahnuť
Zmluva-Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Zmluva o právnej pomoci-JUDr. Peter Poláček Stiahnuť
Zmluva-D.E.A. AUDIT s.r.o. Stiahnuť
Zmluva-Orange Slovensko, a.s. Stiahnuť