O obci

Gemerské Dechtáre sa nachádzajú v okrese mesta Rimavská Sobota. Gemerské Dechtáre sa rozprestierajú v severovýchodnej časti Cerovej vrchoviny, v doline prítoku Mačacieho potoka. Obec leží leží v nadmorskej výške 205 m.n.m. Územie patriace k obci má rozlohu 2020 ha a je v rozpätí nadmorských výšok 192 až 486 m.n.m. Členitý pahorkatinný až vrchovinný povrch zväčša odlesneného chotára tvoria stredotreťohorné pieskovce. Prevládajú ilimerizované pôdy. V chotári obce sa nachádza prírodná rezervácia Steblová skala.

Historické názvy obce: colonia Dettarum (1244), Deltar (r. 1246), Dehcher (1384), Dether (1427), Detér (1808), Detiar (1920), Gemerské Dechtáre (1948).

Písomne je obec doložená od roku 1244, ale je staršieho pôvodu. Pôvodne patrila Ratoldovcom, Jankovichovcom, neskôr viacerým zemepánom. Roku 1427 mala 20 port.Počas tureckých vojen v 16. a 17.storočí a počas morovej epidémie v rokoch 1709-10 spustla, v roku 1715 tu preto žil len jeden urbárnik. V roku 1828 tu už žilo 573 obyvateľov v 75 domoch. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V rokoch 1938-44 boli Gemerské Dechtáre pripojené k Maďarsku. Ku koncu roka 2015 tu žilo 440 obyvateľov.

Najstaršou pamiatkou v obci je neoklasicistická kaplnka z roku 1880 a zvonica z 19.storočia.