Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Uznesenia zo zasadnutia OZ – 29. 11. 2023 Stiahnuť
Zápisnica z výberového konania (MOPS) 31. januára 2022 Stiahnuť
K zápisnici 07.12.2021/ rozpočet 2022-2024, návrh plánu HK na I.polrok 2022, prezenčná listina 8. decembra 2021 Stiahnuť
Zápisnica 07. 12. 2021 / úprava rozpočtu 2021, stanovisko HK na rok 2022-2024 8. decembra 2021 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ Stiahnuť
Program OZ 16. septembra 2021 Stiahnuť
Zápisnica 15. 07. 2021 16. júla 2021 Stiahnuť
Zápisnica -OZ- zo dňa 17. 05. 2021 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 17.2.2021 17. februára 2021 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 04.12.2020 7. decembra 2020 Stiahnuť
Zápisnica -KŠ 26.10.2020 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia KŠ Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14.09.2020 Stiahnuť
Zápisnica-zo zasadnutia OZ -10.08.2020 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 24.06.2020 30. júna 2020 Stiahnuť
Záverečný účet Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 11.03.2020 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Dechtároch dňa 12. 12. 2019 16. decembra 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Dechtároch dňa 05. 12. 2019 16. decembra 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 25.06.2019 27. júna 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 17.06.2019 17. júna 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 15.03.2019 15. marca 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 28.01.2019 28. januára 2019 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 29.12.2018 29. decembra 2018 Stiahnuť
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Gemerské Dechtáre konaného dňa 21.12.2018 21. decembra 2018 Stiahnuť