Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Ohlásenie stavebných úprav/Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése Stiahnuť
Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby/Az építmény bontásáról szóló igazolás kiadása iránti kérelem Stiahnuť
Žiadosť o potvrdenie veku stavby/Kérvény az épület korának igazolására Stiahnuť
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby/Bontási engedély kiadása iránti kérelem Stiahnuť
Návrh na kolaudáciu stavby/Használtbavétel iránti kérelem Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby/Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése Stiahnuť
Ohlásenie reklamnej stavby / Reklámtábla bejelentése Stiahnuť
Žiadosť o povolenie uzávierky/Útlezárás engedélyezése iránti kérelem Stiahnuť
Žiadosť o výrub drevín Stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuť
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuť