Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
VZN č.3/2019 – o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Gemerských Dechtároch Stiahnuť
VZN-o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2020 Stiahnuť
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracované úkony vykonávané obecným úradom v Gem. Dechtároch Stiahnuť
VZN o určení fin.príspevkov MŠZŠ 27. júna 2019 Stiahnuť
VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané obecným úradom v Gemerských Dechtároch 21. júna 2019 Stiahnuť
VZN Obce Gemerské Dechtáre č.1, ktorým sa určuje školský obvod pre žiakov,pre ktorých obec nezriadila základnú školu Stiahnuť