Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Žiadosť o výrub drevín Stiahnuť
Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuť
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuť
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku-Komunálna poisťovňa 26. apríla 2019 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA Stiahnuť
Informácie pre voliča Stiahnuť
Patrol&Guard s.r.o. 2. apríla 2019 Patrol&Guard s.r.o 428,39 € Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 2. apríla 2019 Základná škola s MŠ s VJM 588,62 € Stiahnuť
ZMOS 2. apríla 2019 ZMOS 438 € Stiahnuť
Prima banka Slovensko, a.s. 2. apríla 2019 Prima banka Slovensko, a.s. 60 € Stiahnuť
Advokátska kancelária POLÁČEK&partneri s.r.o. 1. apríla 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 100 € Stiahnuť
Advokátska kancelária POLÁČEK&partneri s.r.o. 1. apríla 2019 POLÁČEK&partneri s.r.o. 200 € Stiahnuť
MADE spol. s.r.o. 1. apríla 2019 MADE spol. s.r.o. 75 € Stiahnuť
VÚB, a.s. 25. marca 2019 VÚB, a.s. 66 € Stiahnuť
G-net s.r.o. 22. marca 2019 G-Net s.r.o. 100,84 € Stiahnuť
OTP Banka Slovensko, a.s. 22. marca 2019 OTP Banka Slovensko a.s. 102 € Stiahnuť
SSE 22. marca 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 51,60 € Stiahnuť
Július Borbas 22. marca 2019 Július Borbas 1 500€ Stiahnuť
Mária Bartová-BARTEX 18. marca 2019 BARTEX 435,90 € Stiahnuť
RzmoGaM 18. marca 2019 RzmoGaM 85,20 € Stiahnuť
DREVOSTAV1,s.r.o. 15. marca 2019 DREVOSTAV1, s.r.o. 700,56 € Stiahnuť
Výsledky volieb 2.kolo Stiahnuť
VZN Obce Gemerské Dechtáre č.1, ktorým sa určuje školský obvod pre žiakov,pre ktorých obec nezriadila základnú školu Stiahnuť
Zmluva-Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
Rozpočet Gemerské Dechtáre- na rok 2019, 2020, 2021 Stiahnuť
Zmluva o právnej pomoci-JUDr. Peter Poláček Stiahnuť
Zmluva-D.E.A. AUDIT s.r.o. Stiahnuť
Zmluva-Orange Slovensko, a.s. Stiahnuť
Výsledky volieb Stiahnuť
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuť
Informácie pre voliča Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 11. marca 2019 Základná škola s MŠ s VJM 446,52 € Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 11. marca 2019 Základná škola s MŠ s VJM 665,10 € Stiahnuť
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota 11. marca 2019 ÚzO DPO SR Rimavská Sobota 40 € Stiahnuť
Základná škola s MŠ s VJM 11. marca 2019 Základná škola s MŠ s VJM 506,07 € Stiahnuť
EKOTEC spol. s.r.o. 11. marca 2019 EKOTEC spol. s.r.o. 193,20 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 11. marca 2019 Fúra s.r.o. 173,27 € Stiahnuť
Moderné Webstránky s.r.o. 8. marca 2019 Moderné Webstránky s.r.o. 492 € Stiahnuť
AG-doprava s.r.o. 8. marca 2019 AG-doprava s.r.o. 720 € Stiahnuť
Balex, s.r.o. 6. marca 2019 Balex, s.r.o. 168,29 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 7. marca 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
G-Net s.r.o. 6. marca 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
Orange Slovensko, a.s. 12. februára 2019 Orange Slovensko, a.s. 31,50 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. februára 2019 Fúra s.r.o. 257,19 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. februára 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
G-Net s.r.o. 7. februára 2019 G-Net s.r.o. 16,99 € Stiahnuť
Slovak Telekom, a.s. 4. februára 2019 Slovák Telekom, a.s. 75,19 Stiahnuť
Orange Slovensko, a.s. 4. februára 2019 Orange Slovensko, a.s. 70,96 € Stiahnuť
G-Net s.r.o. 25. januára 2019 G-Net s.r.o. 16.99 € Stiahnuť
Slovak Telekom, a.s. 22. januára 2019 Slovák Telekom, a.s. 56,09 € Stiahnuť
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 22. januára 2019 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 90,42 € Stiahnuť
MADE spol. s.r.o. 22. januára 2019 MADE spol. s.r.o. 75 € Stiahnuť
M.A.S. Cerovina, o.z. 22. januára 2019 M.A.S. Cerovina, o.z. 219 € Stiahnuť
Stredoslovenská energetika, a.s. 14. januára 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 1226,50 € Stiahnuť
Stredoslovenská energetika, a.s. 14. januára 2019 Stredoslovenská energetika, a.s. 316,12 € Stiahnuť
JUDr. Jozef Sotolář- advokát 14. januára 2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát 1262,71 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. januára 2019 Fúra s.r.o. 21,60 € Stiahnuť
Ing. Jozef Nosáľ NCRC 7. januára 2019 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24 € Stiahnuť
Fúra s.r.o. 7. januára 2019 Fúra s.r.o. 173,16 € Stiahnuť
D.E.A. AUDIT s.r.o. 7. januára 2019 D.E.A. AUDIT s.r.o. 408 € Stiahnuť
StVPS 31. decembra 2018 StVPS 44,68 € Stiahnuť