obec Gemerské Dechtáre z vtáčej perspektívy

Gemerské Dechtáre sa nachádzajú v okrese Rimavská Sobota. Gemerské Dechtáre sa rozprestierajú v severovýchodnej časti Cerovej vrchoviny, v doline prítoku Mačacieho potoka. Obec leží v nadmorskej výške 205 m.n.m. Územie patriace k obci má rozlohu 2020 ha a je v rozpätí nadmorských výšok 192 až 486 m.n.m. Členitý pahorkatinný až vrchovinný povrch zväčša odlesneného chotára tvoria stredotreťohorné pieskovce. Prevládajú ilimerizované pôdy. V chotári obce sa nachádza prírodná rezervácia Steblová skala.