Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Zápisnica z výberového konania na pozíciu: riaditeľ Základnej školy s materskou školou Stiahnuť
Zápisnica z otvárania obálok prihlásených na pozíciu: riaditeľ Základnej školy s materskou školou.. Stiahnuť