Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Program zasadnutia OZ 19. júna 2020 Stiahnuť
Čestné vyhlásenie 8. apríla 2020 Stiahnuť
Információ COVID-19 Stiahnuť
Informácia – COVID-19 Stiahnuť
Záverečný účet 2019 1. marca 2020 Stiahnuť
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 28. februára 2020 Stiahnuť
Protokol č. 1/2020/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku 4. februára 2020 Stiahnuť
Elszármazottak Találkozója-Meghívó Stiahnuť
MOPS Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 12. augusta 2019 Stiahnuť
Výberové konanie – člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) 13. júna 2019 Stiahnuť