Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Pozvánka na Deň obce / Meghívó az V. Elszármazottak találkozójára 1. augusta 2023 Stiahnuť
Oznámenie o delegovaní členov a náhradníka Stiahnuť
Volebné okrsky a volebné miestnosti Stiahnuť
Žiadosť o voľbu poštou voliča Stiahnuť
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (hu) Stiahnuť
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (sk) Stiahnuť
Referendum 21.01.2023 Stiahnuť
ZMLUVA O ÚVERE zo dňa 16.11.2007 / Dexia banka Slovensko a.s. → Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
/21. 12. 2018/ ZÁPISNICA zo zasadnutia OZ Stiahnuť
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK 1. augusta 2022 Stiahnuť
Vymenovanie zapisovateľa – voľby 2022 20. júla 2022 Stiahnuť
Oznam ohľadom zákazu vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období Stiahnuť
Výberové konanie na MOPS 14. januára 2022 Stiahnuť
Obchodná verejná súťaž 19. júla 2021 Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 13. mája 2021 Stiahnuť
Obec Gemerské Dechtáre- Obchodná verejná súťaž 19. apríla 2021 Stiahnuť
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.678 Stiahnuť
zasadnutie OZ dňa 14.09.2020 9. septembra 2020 Stiahnuť
RVPS Rimavská Sobota – Africký mor ošípaných 24. augusta 2020 Stiahnuť
Oznámenie-Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021-2027 Stiahnuť
SODB 2021 -Tlačová správa Stiahnuť
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ s VJM Gemerské Dechtáre 1. augusta 2020 Stiahnuť
Meghívó-Elszármazottak találkozója 5. augusta 2020 Stiahnuť
Zasadnutie OZ -Program a pozvánka 5. augusta 2020 Stiahnuť
Program zasadnutia OZ 19. júna 2020 Stiahnuť
Čestné vyhlásenie 8. apríla 2020 Stiahnuť
Információ COVID-19 Stiahnuť
Informácia – COVID-19 Stiahnuť
Záverečný účet 2019 1. marca 2020 Stiahnuť
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov 28. februára 2020 Stiahnuť
Protokol č. 1/2020/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku 4. februára 2020 Stiahnuť
Elszármazottak Találkozója-Meghívó Stiahnuť
MOPS Stiahnuť
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra 12. augusta 2019 Stiahnuť
Výberové konanie – člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) 13. júna 2019 Stiahnuť